Denna tråd? Startar men dör efter 2-3 sekunder OG9-5 B2x5