Har för mig att 03 har en kittskarv som skulle förhindra att fukt kom in, något GM tyckte var onödigt och så snålade man in...