Är sträckaren hel? Det brukar vara den som havererar först, och sen går något annat sönder som följdfel.