Kontrollera även så att inte bromsskölden ligger emot någonstans. Kan räcka att bända lite i den för att det ska bli bra. Sjöan hade väl något om detta också i sin projekttråd.