CH/CD osv. har jag för mig var tillverkningsplats.
6:an är CS, 4 för CD och 5 för CC.
5:an betyder manuell, auto har 8.