Byte av programvaran i styrboxen kan behövas för att rattknapparna ska fungera med -04:a SID!