Den är till SID ovanför din radio för att visa radiostation etc. samt till radions styrning ifrån rattknapparna.