Vad är problemet?
1% olja är väldigt lite. Vad skulle kunna vara ett problem med att köra på den?

Om man häller i allt på en gång går det väl i ungefär lika mycket BF95. Dvs 0,5% olja. Men att...