Vad är prisbilden på dessa idag?
Om den är totalslut kan det vara läge för karossbyte?