Kolla på www.brodit.se

Går det att börja med ett sådant? Brodit har fästen för Apple som passar på "clipet"

Sedan något från Ram om det skall vara bullet proof www.rammount.com

/Fred