Långfilmen Sideways där en SAAB 900 OG cab tar betydande plats.
https://www.imdb.com/title/tt0375063/