Testa att stänga av ACn?

Ökar eller minskar ljudet med hastigheten?