Fast å andra sidan är det ofta som ett "gillande" blir tvetydigt.

Jag kanske gillade att moderator svarade snabbt och utförligt.
Jag kanske gillade att man inte kan ta bort.
Jag kanske gillade...