Jag bränner av 25000-28000 kWh/år på FJV beroende på väder samt 7000 kWh/år på hushållsel. Då laddar jag bilen om nätterna också.

När vi tog över huset -97 låg FJV förbrukningen på ca 44000 kWh....