Mmm, antennen har antagligen även en aerodynamisk funktion för att bryta upp luftflödet med en liten störning så luftflödet vid bakluckan blir välkontrollerat.