Du har flera trådar om samma fel: spjällhuset.
Av egen erfarenhet är svaret ja. Men med en Tech2 (ev även OpenSID) kan varvtalsavläsning i realtid indikera fel utan att felkod kan utläsas.