Har kört ganska många tankar HVO100 i min bil. Har inte lyckats mäta någon skillnad i förbrukning. Däremot regenererar partikelfiltret betydligt mer sällan.

Sedan finns ju också andra faktorer än...