Mellan HVO och ren MK1 diesel är skillnaden bara 2-3% mätt per liter, per kg så har HVO 44,1 och MK1 43,2 MJ.