Jag brukar ta original röda packingskletet tunt även på ventilkåpan, aldrig läckt.