Vad händer när du kopplar ur LMM? (Dvs. testar för luftläckage)