I och med att det är en atrapp skall den bara klara två krav. 1) se cool ut 2) täta det (i detta fallet) onödiga hålet i taket

Dvs man kan lösa saken på annat sätt än med en äkta Saab atrapp....