Tändstift? P1312 är misständningsr cyl 1 o 2. P1334 är 3-4. Börja med att åtgärda alla vakumslangar och om du inte bytt stift på länge. Gör det. Byt till RÄTT stift. Bcpr7es-11 eller om du har en...