Har du kollar dessa grejer:
Backventiler
Vevhusventilation
Vakuumslangar
BTR

Inte ovanligt att BTR blir dålig