Har du oljud från något hjullager? Blir lagret för dåligt falerar även sensorn till slut, den är inbyggd i lagret.