§2.2 Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad av någon annan.
Är ganska bra, det finns många trådar i ämnet och nyckelord att börja med är "bra batteri" samt...