Flyttades alla hostar som var registrerade i Glesys DNS?
Det verkar inte som att reklam-delen funkar till exempel.