Men undantaget att DI/APC bilar kan använda svarta kassetter gäller fortfarande, eller :?: