Sätt i den och testa, fungerar den så kan den väl duga som "ta mig hem kasett" om det händer!