Jag skulle vilja läsa lite om lokala träffar ute i landet.

Skulle redaktionen kunna lägga upp en mall alt. att en mall skickas ut på begäran.
Mallen skulle vara som ett stöd för frågor och...