Ogillar "blandtrådar" då det försvårar betydligt för andra att dra nytta av de råd som ges då inte alla frågorna ställs och besvaras i "rätt" forumavdelning.
Dessutom är knappast trådrubriken till...