Prova att droppa i lite bromsvätska innanför gummit runt kolven, jättebra rostlösare sen en större rörtång att rucka lite på kolven så ska du se att den går att vrida in igen