Nog är han äldre, har träffat ock gjort affär med honom, (som inte gick bra)
//MH