Hjulsensorn vänster bak är den som används för att mäta hastighet. De utgår normal pga. glapp i kabel (avböjd, slitageskada) eller dålig kontakt i kontaktdon. Iblnad sitter dock felet i ABS-styrboxen.