Det som oftast blir problem i kombina är ju att nackstöden går utanpå ryggstödet varför barnstolar med rygg gärna blir svåra att få att ligga dikt an ryggstödet.
Kan man inte få till det så är det...