För att ta bort grillen så behöver man demontera hela stötfångarhöljet först.