Hej.

Finns det någon Admin här till Facebook gruppen?
Har ansökt om medlemskap men blir inte godkänd!