Även att göra rent alla glidytor minskar gnissel om man är seriös.