Är inte hajfenan i typ gummi?
Eller talar vi ng9-5 där den är hård?