Problem med "Resume" försvann vid byte av TK3.7B till TK 3.7D.
Eventuellt nyttigt tips... :applause: