En besiktningsman sa en gång dessa tänkvärda ord till mig:

"Alla bilar går sönder. Det är bara en fråga om när och hur mycket."

Det är ju först när man sålt/skrotat bilen som man faktiskt vet...