T7 utan immo? Är det ens möjligt? Sett frågan ställas här på forumet åtskilliga ggr i olika form med nej som svar varje gång.