Hur nära max är spridarna?, måste vara rätt hög duty cycle på dessa.