Jag har tyvärr ingen kläm på vad som kan vara fel & generera detta ljudfenomen. Hur långt har motorn gått? Kamremskitt med vattenpump bytt?
Märken på kolven, ja då har ju något slagit i. Vad kan...