Bedömningar på bilprovningar kan vara väderberoende.
Göran i Björnarbo