Komfortstängning av rutorna bak försvann runt 2006. Det krävs fönsterhissar med postitionssensorer. Kollas enklast om det är ett eller två klick uppåt på knappsatsen i dörrarna bak.