Trist att det hände men som sagt. Jag tror det blir en väldigt brant backe att få tillbaks nå pengar. Visst har säljaren ett ansvar även privat men det handlar om köpeskilling också och vad man kan...