Svar ja, pumpen ska ha så mycket överkapacitet att det alltid ska komma bränsle i returledningen. Du är nog på rätt spår. Var pumpen ny? Är den korrekt monterad? Har den rätt spec?