Är det inte enklast och billigast att kontrollera "j-rören" i ventilkåpan som nämns ovan.
Var det den slangen du inte kunde suga /blåsa i "lilla kretsen" ?