Felkod P0340 Kamaxelgivarkrets är direkt kopplat till DI-kassetten då det inte finns någon separat kamaxelgivare.
Denna är 'integrerad' i DI-kassetten (som känner av via tändstiften).