Om den fallit ner så är ju frågan om den verkligen fallit hela vägen ner i tråget eller om den fastnat någonstans på vägen där den senare kan ställa till med något...